2014-15 Elite #7 John Wall (Washington Wizards)

2014-15 Elite #7 John Wall (Washington Wizards)
 FRONT +/-  
2014-15 Elite #7 John Wall (Washington Wizards)
 BACK +/-  
Available Available
TV : 2.00 USD

Looking for this card ?